Καλώς ήλθατε στο Άγνωστο Forum

Άγνωστο Forum

Αποστολέας Θέμα: Επαναλαμβανόμενο μοτίβο και μήνυμα  (Αναγνώστηκε 4372 φορές)

Νοέμβριος 09, 2016, 08:11:07 μμ
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0
Επαναλαμβανόμενο μοτίβο και μήνυμα.

Με αφορμή τα άρθρα στα ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΝΕΑ
του ΚΟΡΑΞ: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 232 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΙΣ 22/3…ΠΑΛΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ!!
Και του STRANGER: Τρία σενάρια για την εξέλιξη στην Αμερική ..

Θα παρουσιάσω ένα μοτίβο έτσι όπως το έδωσε ο  "Psalm ThirtyFour" όπως ονομάζεται τώρα, παλαιότερα γνωστός ως "ps34v18".
Με την παράκληση, για όποιον ενδιαφέρεται, αρχικά να μελετήσει, έπειτα να διορθώσει ή να προσθέσει στο μοτίβο. 

Δεν είναι σημαντικό να πιστεύεις.  Σημαντικό είναι να αρχίσεις να παρατηρείς το μοτίβο.

Ξεκινάμε λοιπόν

Το  δωδεκαδικό σύστημα δημιουργήθηκε για να χειριστεί ειδικά τα κλάσματα 1/3 και ¼. Αυτά τα κλάσματα είναι οι βασικοί αριθμοί για Αποκαλύψεις.

Ζαχαρίας 13:7 Ρομφαία ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου καὶ ἐπὶ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ποιμένας. 8 καὶ ἔσται ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει Κύριος, τὰ [δύο μέρη] αὐτῆς [ἐξολοθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει], [τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται] ἐν αὐτῇ· 9 καὶ διάξω [τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς], ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, [καὶ δοκιμῶ αὐτούς], ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον· αὐτὸς ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτῷ καὶ ἐρῶ· λαός μου οὗτός ἐστι, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, Κύριος ὁ Θεός μου

… «τα δύο μέρη θα καταστραφούν και θα εξαφανισθούν»
… «το τρίτον μέρος θα μείνη»
… «Αυτό δε το τρίτον μέρος θα το περάσω δια μέσου του πυρός, θα τους δοκιμάσω»

βασικό μοτίβο
 Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι
 ένας είναι ξεχωριστός και κρυφός (εντός των λέξεων)


2 / 3 ~ αριθμημένα
1 / 3 ~ μέσα από τις λέξεις

2 / 3 ~ παρατηρούνται με τα μάτια της σάρκας
1 / 3 ~ κρυμμένο μέσα στις λέξεις του πνεύματος

2 / 3 ~ αριθμούνται μεταξύ των ανόμων [Θάνατος της σάρκας]
1 / 3 ~ τηρώντας τον Λόγο [Πνευματική ζωή]

2/3  = 0.666 Σήμανση θανάτου σε Σώμα και Πνεύμα
1 /3 = 0.333 Διωγμός,  εν τούτης Πνευματική ζωή

Αυτό το μοτίβο των 2/3ων και 1/3ου έχει επανειλημμένα βρεθεί εντός του Λόγου και έχει το ίδιο μήνυμα. Ορισμένα είναι απλά και μερικά είναι περίπλοκα, παρ 'όλα αυτά υπάρχουν.

Χρόνος [κοινός και αριθμημένος]
Χρόνοι [κοινοί και αριθμημένοι]
Και διαίρεση του χρόνου [ξεχωριστός και κρυμμένος μέσα στις λέξεις]

42 μήνες ~ 3 ½ χρόνια ~ 3 ½ μέρες [χρησιμοποιούμε ώρες]
Χρόνος [12 μην.] Χρόνοι [24 μην.] διαίρεση του χρόνου [6 μην.]

[14 μην.] [14 μην.] [14 μην.]
14 μην. = [4 μην.] [8 μην.] [2 μην.]
7 μην. = [2 μην.] [4 μην.] [1 μην.]

Το σήμα της Scull and Bones
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIPhPW_x1sRmQY30myXe7LeqVzj9dkM04TjDPwMrpUdJBB215tEQ
Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι

2 οστά ίδιου τύπου, κοινά μεταξύ τους.
1 ξέχωρο και κρυμμένο. Το κρανίο του Τζερόνιμο [Geronimo’s Skull ~ GS] Με κρυφούς συλλογισμούς, κλάπηκε και κρύφτηκε μέσα στην κρύπτη.

Αρ. 19,16  Εκείνος ο οποίος θα εγγίση στο έδαφος πεδιάδος νεκρόν φονευθέντα η φυσικώς αποθανόντα η aνθρώπινον οστούν, η μνήμα, θα είναι ακάθαρτος επί επτά ημέρας.

Ματθ. 23,27  Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι εξωτερικώς μεν φαίνονται ωραίοι, ενώ από μέσα είναι γεμάτοι με κόκκαλα πεθαμένων και με κάθε ακαθαρσίαν.


Το ρολόι (grand father clock) της Scull and Bones, που εμφανίζεται σε όλες τις αναμνηστικές φωτογραφίες δείχνει πάντα την ίδια ώρα 8:00.

Ρωμαϊκό σύστημα αναπαράστασης αριθμών
Μικρός δείκτης = VIII
Μεγάλος δείκτης = XII

Ειδική σημείωση π.μ. 12 ώρες και μ.μ. 12 ώρες.
Η βιβλική ημέρα ξεκινά στις 6:00 π.μ. + 14 ώρες = 8 μ.μ.

Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι
Ημέρα  π.μ.: 8 είναι τα 2/3 του 12 και 2/3 = .666 
Νύχτα  π.μ.: 8 είναι τα 2/3 του 12 και 2/3 = .666

Πού βρίσκεται ο ένας ξεχωριστός και κρυφός;

Δεν μετριέται με το ρωμαϊκό σύστημα, αλλά όπως μετρά ο il papa.  πώς μετρά ο il Papa το ακάθαρτο κέρδος του; Και το πιο σημαντικό πως «διαιρεί»;

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_numerals

Aν και οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν το δεκαδικό σύστημα για ακέραιους αριθμούς, αντανακλώντας τον τρόπο που υπολόγιζαν στα λατινικά, χρησιμοποίησαν ένα δωδεκαδικό σύστημα για κλάσματα, επειδή η διαιρετότητα του δώδεκα (12 = 3x2x2) το καθιστά ευκολότερο να χειριστεί τα κοινά κλάσματα 1/3 και 1/4 από ό, τι ένα σύστημα που βασίζεται στο δέκα (10 = 2x5)

3x2x2

Δύο ρωμαικά συστήματα αρίθμησης. Δεκαδικό για το Θηρίο - δωδεκαδικό για τον άνθρωπο.
Στο δωδεκαδικό 8/12 = 2/3 = .666
Στο ρωμαϊκό σύστημα S ή S ••  bes, bessis «Δύο φορές» (όπως «δύο φορές το ένα τρίτο»)
Όπου το (•) υποδεικνύει την Uncia, unciae ( Λατινικά, "δωδέκατο μέρος") "Ουγκιά" το 1/12
6/12 = ½  semissis "Ήμισυ"
όπου γράμμα S → ημι-  (μισό)

"Αριθμημένα" από τους Ρωμαίους τότε και τώρα
   [Θηρίο] [άνθρωπος]
         666.666
Δεκαδικό – δωδεκαδικό
Ακέραιος – κλάσματα

το σημείο (•) ένα κλάσμα η κηλίδα στο μάτι που μας τυφλώνει προς την αλήθεια.….Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι

6 στέκονται αριστερά από το ρολόι και 6 στέκονται στα δεξιά.… ένας στέκεται ξεχωριστά και κρυμμένος
6 στο τραπέζι. 3 άνδρες & οστά 3 νεκρών ανδρών. [Υπονοείται από 3 διαφορετικούς άνδρες]

666 μία κυβέρνηση ανδρών – πρίγκιπες εκ γης

Ο χρόνος 8/12= .666 ο αριθμός του ανθρώπου …. Μέχρις ωρισμένου καιρού θα παραχωρηθή εις αυτόν μία τέτοια εξουσία (δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ…).

Δαν. 7,25  καὶ λόγους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον. καὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἕως καιροῦ καὶ καιρῶν καὶ ἥμισυ καιροῦ.Τί παρατηρούμε στην παραπάνω φωτογραφία;

“TILL TIME IN HIS DEATH - STRUGGLE GROANS” [E] [SKT] [322]

Ησ. 5,20  Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν.

Λέγουν και πράττουν τα ανάποδα…….

Στο δωδεκαδικό σύστημα οι αριθμοί 2 και 3 έχουν κάποια συγκεκριμένη σημασία.
2 = ᘔ = 10
3 = Ɛ = 11
322 = ᘔ ᘔ Ɛ = 10 10 11

Όπως σε κάθε κρυφό σύστημα αρίθμησης, αφαιρούμε το 0 και έχουμε
11 11
ΧΡΟΝΟΣ 11:11
Στο συγκεκριμένο δωδεκαδικό σύστημα ο αριθμός δέκα μπορεί να γραφτεί επίσης ως
«Α», «Τ» ή «Χ»
Και ο αριθμός ένδεκα ως «Β» ή «Ε»

ΑΑΒ = 1571(MDLXXI) http://www.yougonumbers.com/roman-numeral/mdlxxi

Οι λίστες με τα μέλη της Scull and bones https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Skull_and_Bones_members#1920s

Και η λίστα των μελών της Scull and bones του 1920

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Bones_Class_of_1920.jpg

Φιγουράρουν τα ονόματα των Briton Hadden και Henry Robinson Luce.
Το TIME (ΧΡΟΝΟΣ) είναι ένα εβδομαδιαίο ειδησεογραφικό Αμερικανικό περιοδικό. Η Time Inc δημιουργήθηκε το 1923 (1ο τεύχος 3.3.1923) από τον Briton Hadden (hades – Άδης) και τον Henry Luce (lucifer – εωσφόρος). Οι οποίοι ήταν συμμαθητές στο Yale. Δηλωμένοι φασίστες και σατανιστές.

“TILL TIME IN HIS DEATH - STRUGGLE GROANS” [E]


Στο δωδεκαδικό σύστημα ο αριθμός 11 εμφανίζεται ως «Β» ή «Ε»
Ε=11 … που ακτινοβολεί πάνω από το κρανίο

Πραξ. 1,24         καὶ προσευξάμενοι εἶπον· σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα, 25 λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. Καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

… συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν 11  ἀποστόλων, οι οποίοι βρήκαν σαρκικό θάνατο, αλλά ζωή εν πνεύματι. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ' 4 Λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 5 διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
6 Εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.

ΕΞΟΔΟΣ 22 7 ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλησίον ἀργύριον ἢ σκεύη φυλάξαι, καὶ κλαπῇ ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν εὑρεθῇ ὁ κλέψας, ἀποτίσει τὸ διπλοῦν·


Ο αριθμός 11 αντιπροσωπεύει τους «αριθμημένους» για θάνατο.  Ο κλέφτης πρέπει να πληρώσει διπλά.

Υπάρχουν πολλές βιβλικές μαρτυρίες για κάθε δήλωση. Αυτοί οι μιαροί διαστρεβλώνουν τα πάντα. Ο λαός του Θεού πρέπει να «καταβάλει» 11 και τα διπλά  22.  Γιατί; Για την ασυγχώρητη και ανώριμη υπερηφάνεια του Εωσφόρου. Ο οποίος κατανοεί τον Λόγο. Η  Χριστιανική τεχνητή αντίληψη ότι είναι τυφλός είναι ανοησία. Είναι αποφασισμένος για εκδίκηση, του είδους που οι άνθρωποι είναι ικανοί. Ακόμα κι αν αυτό θα τους κοστίσει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της ζωής τους.

Σύγκριση
Σφραγίδα Scull and bones

Σφραγίδα Ιησουϊτών

Κύκλος που ακτινοβολεί
“E” πάνω από τα οστά – Σταυρός πάνω από τα αρχικά “IHS”
[3] οστά - [3] γράμματα
[3] αριθμοί (322) - [3] καρφιά
Ενδιαφέρουσες ομοιότητες μεταξύ των αρχικών κάτω από το κρανίο “SKT“. Θα μπορούσε να είναι μία αντίστροφη γραμματοσειρά. 1540 = Α84 = Χ84 = Τ84 (δωδεκαδικό)

filarianna
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 09, 2016, 10:58:21 μμ από Stranger »
Νοέμβριος 09, 2016, 11:05:31 μμ
Απάντηση #1
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 101
 • Δημοτικότητα: +12/-0
Να σε ενημερωσω οτι πρεπει να δινεις και απαντησεις και εδω http://katohika.gr/diethni/epanalamvanomeno-motivo-kai-minima/  μιας και σηκωθηκε και εκει η ερευνα σου ... και ακομα να σου πω .....κρατα ενεργεια η νεα φουρνια που ηρθε ειναι βαθια εσωτεριστες και οτι κανουν δεν θα το κανουν μονο σε υλικο επιπεδο απο εδω και περα....
Μια μερα θα με πεις Stranger εμενα που βλεπεις ..!!!
Νοέμβριος 10, 2016, 12:34:14 μμ
Απάντηση #2
 • Επισκέπτης


και μια πρόσθετη παρένθεση , γύρω έχει 15 αστέρια . Και το σύνολο 322 εμείς το βγάζουμε 34 σαν την εικόνα με τα 14 μαύρο γράμματα και άσπρο φόντο και με τα 20 άσπρο με μαύρο φόντο.

 
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 10, 2016, 12:56:48 μμ από ΗΡΩ »
Νοέμβριος 10, 2016, 01:11:54 μμ
Απάντηση #3
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0
Να σε ενημερωσω οτι πρεπει να δινεις και απαντησεις και εδω http://katohika.gr/diethni/epanalamvanomeno-motivo-kai-minima/  μιας και σηκωθηκε και εκει η ερευνα σου ... και ακομα να σου πω .....κρατα ενεργεια η νεα φουρνια που ηρθε ειναι βαθια εσωτεριστες και οτι κανουν δεν θα το κανουν μονο σε υλικο επιπεδο απο εδω και περα....

Ευχαριστώ Stranger.  :)
Νοέμβριος 10, 2016, 01:20:01 μμ
Απάντηση #4
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0


και μια πρόσθετη παρένθεση , γύρω έχει 15 αστέρια . Και το σύνολο 322 εμείς το βγάζουμε 34 σαν την εικόνα με τα 14 μαύρο γράμματα και άσπρο φόντο και με τα 20 άσπρο με μαύρο φόντο.

ΗΡΩ, αν κατάλαβα καλά
3  (2+2) και
14 μαύρο + 20 άσπρο
Έτσι;
Νοέμβριος 10, 2016, 01:46:25 μμ
Απάντηση #5
 • Επισκέπτης
ναι κόλησα για λίγο , δεν έβρισκα που πρέπει να απαντήσω.  ναι έτσι. Είναι μια ζωγραφιά που έχω φτιάξει πριν χρόνια ...
κοίτα να δεις σύμπτωση το 14 είναι 5 έψιλον δηλαδή και το 20 μπορείς να το γράψεις Β΄ή 11 .

πρέπει μάλλον να δεις την εικόνα ... γιατί και στους αριθμούς αντιστοιχούν και το ανάλογο γράμμα που αντιστοιχεί χιαστή πάντα.

« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 10, 2016, 02:07:41 μμ από ΗΡΩ »
Νοέμβριος 10, 2016, 03:41:16 μμ
Απάντηση #6
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0
ναι κόλησα για λίγο , δεν έβρισκα που πρέπει να απαντήσω.  ναι έτσι. Είναι μια ζωγραφιά που έχω φτιάξει πριν χρόνια ...
κοίτα να δεις σύμπτωση το 14 είναι 5 έψιλον δηλαδή και το 20 μπορείς να το γράψεις Β΄ή 11 .

πρέπει μάλλον να δεις την εικόνα ... γιατί και στους αριθμούς αντιστοιχούν και το ανάλογο γράμμα που αντιστοιχεί χιαστή πάντα.

θα ήθελα να δω την εικόνα  :)
Νοέμβριος 12, 2016, 11:03:18 πμ
Απάντηση #7
 • Επισκέπτης
Αλήθεια δεν ξέρω πως να ανεβαζω εικόνα .και σε μια άλλη απάντηση ήθελα να βάλω εικόνα αλλα δεν τα κατάφερα. Την φωτογραφία θα την χαρακτηριζα παιδική.... Και οι εικόνες είναι στον υπολογιστή στην δουλεια. Σημειωτεον την παρασκευη ο υπολογιστής τουλάχιστον 4φορες είχε μιλήσει*...χαχα μόνο από την πρίζα οταν την εβγαζα επαναλειτουργουσε⚡*κολλήσει
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 12, 2016, 11:50:22 πμ από ΗΡΩ »
Νοέμβριος 13, 2016, 07:58:59 πμ
Απάντηση #8
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0
Αλήθεια δεν ξέρω πως να ανεβαζω εικόνα .και σε μια άλλη απάντηση ήθελα να βάλω εικόνα αλλα δεν τα κατάφερα. Την φωτογραφία θα την χαρακτηριζα παιδική.... Και οι εικόνες είναι στον υπολογιστή στην δουλεια. Σημειωτεον την παρασκευη ο υπολογιστής τουλάχιστον 4φορες είχε μιλήσει*...χαχα μόνο από την πρίζα οταν την εβγαζα επαναλειτουργουσε⚡*κολλήσει

ΗΡΩ και εγώ δεν τα πάω καλά με τη τεχνολογία.  Όσο για την εικόνα, η έκφραση μετράει.  Κάτι τελευταίο μιας και σύγκρινες τις 2 σφραγίδες.
Πού φοίτησε ο Ντόναλντ Τράμπ;
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Seal_of_Fordham_University.svg
Πανεπιστήμιο Φόρνταμ …. Ιησουίτες.
Χρώμα: Καστανέρυθρο (μαρόν)

Στο εν λόγο πανεπιστήμιο φοιτούν επίσης μελλοντικοί στρατιωτικοί ROTC (Εκπαίδευση Σώματος Εφέδρων Αξιωματικών).  Εκεί έχουν μία άλλη τελετουργική σφραγίδα του Τάγματος του Garter (Αγγλία – Ηνωμένο Βασίλειο)

Προσωπικά, δεν έχω καμία αμφιβολία πλέον, πως κάθε – ένας – από – τους ηγέτες, είναι μαριονέτα κάποιου κέντρου εξουσίας.  Δεν μπορώ να το αποδείξω, μπορώ όμως να υποθέσω πως ο Τραμπ ίσως ανήκει στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο εξουσίας.  Εκείνο του πάπα.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 24, 2016, 01:35:41 πμ από Stranger »
Νοέμβριος 13, 2016, 02:32:04 μμ
Απάντηση #9
 • Νέο Μέλος
 • *
 • Μηνύματα: 13
 • Δημοτικότητα: +4/-0
Ο ντοναλντ ακουγεται και ως ρολαντ,ειναι ονομα γερμανομεροβιγγειας προελευσεως,η μητερα του νεου προεδρου εχει καταγωγη εκ σκωτιας.Να θυμισουμε τους ιπποτες του ροσλιν.Ο πατερας του ντοναλντ λεγονταν φρεδερικος και στα νιατα του συμμετειχε στο παρατημα της κουξ-κλουξ-κλαν στο κουινσ της νεας υορκης οπου εδιναν μαχες με τους προτεσταντες,Ασφαλως και βοηθηκε στα κτηματομεσιτικα απο τους βατικανειους κυκλους,Πιστευω οτι εχουμε μια χρονικη τομη ταυτιση με την θητεια ροναλντ ρηγκαν και με μια επικρατηση των νοτειων εις βαρος των βορειων σε αυτον τον βουβο εμφυλιο πολεμο που δεν τελειωσε ποτε στις Η,Π.Α
Νοέμβριος 13, 2016, 04:14:48 μμ
Απάντηση #10
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0
Ο ντοναλντ ακουγεται και ως ρολαντ,ειναι ονομα γερμανομεροβιγγειας προελευσεως,η μητερα του νεου προεδρου εχει καταγωγη εκ σκωτιας.Να θυμισουμε τους ιπποτες του ροσλιν.Ο πατερας του ντοναλντ λεγονταν φρεδερικος και στα νιατα του συμμετειχε στο παρατημα της κουξ-κλουξ-κλαν στο κουινσ της νεας υορκης οπου εδιναν μαχες με τους προτεσταντες,Ασφαλως και βοηθηκε στα κτηματομεσιτικα απο τους βατικανειους κυκλους,Πιστευω οτι εχουμε μια χρονικη τομη ταυτιση με την θητεια ροναλντ ρηγκαν και με μια επικρατηση των νοτειων εις βαρος των βορειων σε αυτον τον βουβο εμφυλιο πολεμο που δεν τελειωσε ποτε στις Η,Π.Α

Αξιόφωτε, δεν γνώριζα για την καταγωγή του Τράμπ.
Ευχαριστώ!  :-*
Από τα όσα αρχίζω να ερευνώ και τις πληροφορίες που μου έδωσες, αρχίζουν και δένουν αρκετά πράγματα.
 Το  Φόρνταμ, εδρεύει στη Νέα Υόρκη, όπου το μεγαλύτερο μέρος της γης ανήκει στην βασίλισσα Ελισάβετ - Dame της Μάλτας (Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα).
 


Προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ είναι ουσιαστικά ενοικιαστές της γης της Βασίλισσας και πληρώνουν ενοίκιο (Κέντρο Ροκφέλερ).

Όλοι οι οίκοι της Σκωτίας, χρησιμοποιούν  το παραπάνω λογότυπο.

Το «IHS» είναι το λογότυπο των Ναϊτών Ιπποτών.


« Τελευταία τροποποίηση: Νοέμβριος 14, 2016, 01:25:44 πμ από Stranger »
Νοέμβριος 14, 2016, 08:48:05 πμ
Απάντηση #11
 • Επισκέπτης
περίεργο πολύ, αναρρωτιώμουν εάν θα έπρεπε να ανεβάσω την εικόνα , και έτσι ρωτώ όπως ρωτώ θα έπρεπε, και ξύπνησα με κάποιον που μίλαγα με νουμερο 36. ........
να σχολιάσω λοιπόν το σήμα του πανεπιστημίου (έτσι και αλλιώς μου αρέσει να σχολιάζω εικόνες) .
εκτός ότι και τα γράμματα που έχουν διαλέξει και ο σταυρός στην μέση με πάει κάπου η σημασία τους. τα δάκρυα λησμόνηση ενός γεγονός που εκφέρουν να αναζητεί η μνήμη τους . Κρυμμένα εσωτερικά στοιχεία που θέλουν  σαν ενέργεια να εκπέμψουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Τα τρία καρφιά με μπερδεύουν λίγο.
όσο για την δεύτερη για τα λιονταράκια και τον ήλιο, ειδικά ο ήλιος είναι μια παραλλαγή με τα αστέρι της Βεργίνας μόνο που το έχουν κλειδώσει με μια ζώνη. Γιατί όμως τον κλειδώνουν και δεν τον θέλουν να περιφέρεται με τα λιονταράκια...;και τα λιονταράκια κάποτε είχε ειπωθεί δεν θυμάμαι. Σαν ζώο δεν είναι βασιλιάς των ζώων. Ειδικά όταν κάποιοι μας θεωρούν ζώα , στα ζώα μπορούν να τα ελέγχουν και να τα οδηγούν στο δρόμο που επιλέγουν.
άρα προσπαθούν να αντιγράψουν μια γνώση γιατί μια εικόνα προβάλλεται και μερικές φορές χωρίς να το ψάξεις λειτουργεί σαν ένα έναυσμα ενεργοποίησης.
Αύγουστος 13, 2017, 11:41:25 μμ
Απάντηση #12
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0
Παράθεση
TIME: Πρόεδρος των Διαιρεμένων Πολιτειών της Αμερικής
http://www.agnosto.gr/index.php?topic=203.msg872#msg872
Έπεσε η γραφική Σεκόια
http://www.agnosto.gr/index.php?topic=261.msg1046#msg1046

What TIME is it;Ο μικρός δείκτης στο 8  ο μεγάλος δείκτης στο 12

Παράθεση
Ειδική σημείωση π.μ. 12 ώρες και μ.μ. 12 ώρες.
Η βιβλική ημέρα ξεκινά στις 6:00 π.μ. + 14 ώρες = 8 μ.μ.
Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι
Ημέρα  π.μ.: 8 είναι τα 2/3 του 12 και 2/3 = .666 
Νύχτα  π.μ.: 8 είναι τα 2/3 του 12 και 2/3 = .666

Των ιδρυτών του «ΧΡΟΝΟΥ», τα ονόματα των οποίων αναπαύονται πάνω στην 119η σελίδα

1 νεκρή  και 19 τραυματίες

119 τον 8ο μήνα τη 12η ημέρα

Στο Charlottes-Ville προς τιμή της Καρλότα του Μέκλενμπουργκ-Στρέλιτς που απεβίωσε στις 17 .11.1818

C=3 V=22

322νεκρή Heather Heyer ετών 32

H H = 8 8

ο οδηγός του αυτοκινήτου James Alex Fields Jr  ετών 20
32+20
322 στις 8/12 στο C-V = 322

Παράθεση
2 = ᘔ = 10
3 = Ɛ = 11
322 = ᘔ ᘔ Ɛ = 10 10 11
11 11ΧΡΟΝΟΣ 11:11Παράθεση
Remember - Remember ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

21.9.2016 Στη πόλη Σάρλοτ των ΗΠΑ στη  Βόρεια  Καρολίνα στις 8:00 μ.μ, ξεκινούν σοβαρά επεισόδια μετά το θάνατο του αφροαμερικανού  Κιθ Λαμόντ Σκοτ από πυρά αστυνομικών. Η πόλη κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

12.8.2017 Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνιας, Τέρι Μακόλιφ κήρυξε το Σάρλοτσβιλ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σάρλοτ Σεπτέμβριος 2112 Αύγουστος Σάρλοτσβιλ

12 + 21 = 33
« Τελευταία τροποποίηση: Αύγουστος 15, 2017, 07:45:28 μμ από filarianna1 »
Αύγουστος 15, 2017, 10:45:32 πμ
Απάντηση #13
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0
ΧΡΟΝΟΣ 11:11Για τους illuminati που εντατικά ώστε να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους, η πραγματικότητα είναι ένα πρόγραμμα συνείδησης (ολόγραμμα, προσομοίωση, ψευδαίσθηση, όνειρο) που θεωρούν πως μπορούν να δημιουργήσουν με ψηφιακούς κώδικες.

Οι κωδικοί αριθμοί, καθορίζουν την ύπαρξη και τις εμπειρίες μας.

Το ανθρώπινο DNA, η γενετική μας μνήμη, ενεργοποιείται (θυμάται) μέσω ψηφιακών κωδικών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και συχνότητες που βιώνουμε.

Παράθεση
http://katohika.gr/stranger-voice/einai-periergo-pos-merika-pragmata-enonontai-tixaia/
23
2Χ3=6
2 ΔΙΑ 3 = .666
Όπου ένα χρωμόσωμα από τα κάθε 23 ζεύγη σας ήρθε από κάθε έναν από τους γονείς σας
Όπου χρειάζονται 23 δευτερόλεπτα στο αίμα για να κυκλοφορήσει μέσω του ανθρώπινου σώματος

2 = ᘔ = 10
3 = Ɛ = 11
322 = ᘔ ᘔ Ɛ = 10 10 11
11 11

Ο νέος προγραμματισμός της μάζας από τα σκοτεινά κέντρα, ξεκίνησε με την ομιλία του Τράμπ.

Ο εν λόγω κώδικας [1111] που μας προβάλουν μέσω της ημερ/νίας 11 Ιανουαρίου 2017 [11.1.1] τον ονομάζουν «Κώδικα Ενεργοποίησης» ή «Κώδικα Αφύπνισης» ή «Κώδικα Συνείδησης».

Προγραμματίζουν λοιπόν τη μεταβολή των καταστάσεων.

Ο κωδικός αριθμός 11 για αυτούς σημαίνει την ενεργοποίηση των δίδυμων σπειρών του ανθρώπινου DNA ήτοι «προγραμματισμός».

Δημιουργούν τη ψευδαίσθηση της φυσικής πραγματικότητας βασιζόμενοι στα σχέδια της Ακολουθίας Fibonacci - η χρυσή σπείρα της Συνείδησης
 


(όπως πάνω έτσι και κάτω)

που αποτελείται από μηδενικά και μονάδες (δυαδικός κώδικας) που εναρμονίζονται με τον εγκέφαλο.

9/11 →9 = ολοκλήρωση
11 = DNA → 911 = ολοκλήρωση του κώδικα προγραμματισμού του DNA μας σε αυτήν την ψευδή πραγματικότητα.


Το είδαμε με την κατάρρευση της Hillary.

Ένα παράδειγμα

28 Ιουλίου 1914 η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, πυροδοτώντας τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

3 εβδομάδες και 3 ημέρες αργότερα  33

21 Αυγούστου 1914 πραγματοποιείται Ολική Ηλιακή έκλειψη ορατή από τη Βόρεια Ευρώπη και την Ασία

7 Νοεμβρίου 1916 Στις 33ες Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές, επανεκλέγεται ο Τόμας Γούντροου Γουίλσον (αγγλ. Thomas Woodrow Wilson) με το προεκλογικό σύνθημα: «Re-elect the man who will keep your sons out of the war» δηλ.Επανεκλέξτε τον άνδρα που θα κρατήσει τους γιούς σας εκτός πολέμου (έχει προηγηθεί το ναυάγιο της Λουσιτανίας το 1915)”Λίγους μήνες αργότερα, ενώ η Γερμανία είχε ξαναρχίσει τον απεριόριστο υποβρυχιακό πόλεμο και μετά την αποστολή του κωδικοποιημένου τηλεγραφήματος Zίμερμαν, ο Γουίλσον ζητά από το Κογκρέσο να κηρύξει πόλεμο,  προκειμένου να καταστήσει τον κόσμο «ασφαλή για τη δημοκρατία». Έτσι επίσημα στις 6 Απριλίου του 1917, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντάσσονται στον πόλεμο και διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις παράλληλα με τους Συμμάχους, αν και χωρίς επίσημη συμμαχία.

Το γράμμα W στην εβραϊκή αλφάβητο αντιστοιχεί στο γράμμα Vav = 6

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e1/c0/67/e1c0673ec1b2497087570e5467249535.jpg

αλλά υπάρχει και το γράμμα Sin = 300 με μία πολύ ενδιαφέρουσα σημασίαWoodrow Wilson  W W = 300 300 = 33

Κατά τη διάρκεια του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο αμερικανικός στρατός ήταν μικρός σε σύγκριση με εκείνους των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Έτσι με το νόμο περί επιλεκτικής υπηρεσίας (που εκδόθηκε στις18 Μαΐου 1917), ο Γουίλσον εξουσιοδότησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δημιουργήσει έναν εθνικό στρατό μέσω της υποχρεωτικής στρατολόγησης για την αμερικανική είσοδο στον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι οι άνδρες ηλικίας 21 έως 30 έπρεπε να εγγραφούν προκειμένου να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία. Τον Αύγουστο του 1918,  με τροποποίηση του νόμου,  το εύρος ηλικίας επεκτάθηκε και συμπεριελάμβανε άνδρες ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Groud zero το πρωί της 11ης Μαρτίου 1918, στο κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης Fort Riley Camp Funston του Κάνσας, υπό τη διοίκηση του Λέναρντ Γουντ (στρατιωτικός και γιατρός –Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ), o στρατιώτης Albert Gitchell γίνεται η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση του ιού που θα ονομαστεί Ισπανική γρίπη Οι επιστήμονες ισχυρίζονται πως δεν ξέρουν από πού προήλθε η πανδημία και εικάζουν από την Άπω Ανατολή (Κίνα).  Ισχυρίζονται πως ο ιός μεταδόθηκε από πτηνά ή ζώα στον άνθρωπο.  Την περίοδο του Α’ Π.Π. η προπαγάνδα άκμαζε και οι εμπλεκόμενες χώρες θέλοντας να κρατήσουν το ηθικό ακμαίο δεν έδιναν στοιχεία.  Ονομάστηκε όμως Ισπανική γρίπη, επειδή οι πρώτες αναφορές για την πανδημία προήλθαν από τον Τύπο της Ισπανίας, η οποία δεν συμμετείχε στον πόλεμο.
Ως βάσιμη υποψία, άνθρωποι «εμβολιάστηκαν» και στάλθηκαν στην Ευρώπη πυροδοτώντας "το μεγαλύτερο ιατρικό ολοκαύτωμα στην ιστορία".

Γεγονός: Παγκοσμίως, τα παλαιότερα κρούσματα γρίπης που είχαν εκδηλωθεί, προκαλούσαν κατά κύριο λόγο, θανάτους σε βρέφη (κάτω των 2 ετών), ή ηλικιωμένους (άνω των 70 ετών) και ήδη εξασθενημένα άτομα. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, η πανδημία του 1918 κατά κύριο λόγο σκότωσε υγιείς νεαρούς και ενήλικες ανθρώπους ηλικίας 20 έως 40 ετών. Όσο και το εύρος ηλικίας της υποχρεωτικής στρατολόγησης των Αμερικανών σύμφωνα με την εντολή Γουίλσον.

Τον Ιανουάριο του 1918, ο Αμερικανός πρόεδρος Γουίλσον έγραψε μια λίστα με προτεινόμενους στόχους πολέμου, την οποία αποκάλεσε «14 Σημεία». Ευελπιστούσε ότι η πρότασή του θα επέφερε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μια «ειρήνη χωρίς νίκη» που θα τερμάτιζε τον «πόλεμο που θα τερματίσει όλους τους πολέμους».

στις 8 Ιουνίου 1918 ολική Ηλιακή έκλειψη

Ημέρα Ανακωχής - Ημέρα Μνήμης

Στις 11:00 π.μ. της 11ης Νοεμβρίου 1918, «την ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης μέρας, του ενδέκατου μήνα» είναι η χρονική στιγμή έναρξης της συνθήκης ανακωχής των συμμάχων με τη Γερμανία της Κομπιέν (Compiègne), όπου όπως αναφέρουν έληξε και επίσημα ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
https://www.ushmm.org/wlc/el/article.php?ModuleId=10007428

Πως είναι δυνατόν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ο «πόλεμος που θα τερματίσει όλους τους πολέμους» να λήξει επίσημα με μία «Ανακοχή»;

Αφού «Ανακοχή» = «Αναστολή»

Λίγη ιστορία να ξέρουμε …. Η απάντηση είναι πως δεν έληξε αλλά αναπρογραμματίστηκε.
« Τελευταία τροποποίηση: Σεπτέμβριος 05, 2017, 02:22:53 πμ από Stranger »
Αύγουστος 31, 2017, 12:59:55 πμ
Απάντηση #14
 • Μύστης
 • ***
 • Μηνύματα: 178
 • Δημοτικότητα: +5/-0
clay = πηλός
mysterious babylonian = μυστηριώδης Βαβυλωνιακός
322119

βασικό μοτίβο
Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι
ένας είναι ξεχωριστός και κρυφός (εντός των λέξεων)
είτε πρόκειται για οστά, είτε για πλευρές τριγώνου

Αποκ. 17,5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.
… μυστηριώδες και ακατάληπτο• “Βαβυλών η μεγάλη

Ancient Science
Α=1 S=19
119

Mysterious Babylonian Tablet
M=13 B=2 T=20
322

Δαν. 3,1 Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, ὕψος αὐτῆς πήχεων ἑξήκοντα, εὖρος αὐτῆς πήχεων ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ Δεειρᾷ, ἐν χώρᾳ Βαβυλῶνος.

…. "Το Plimpton 322 προηγείται του Ίππαρχου  κατά 1.000 και πλέον χρόνια", λέει ο Δρ. Ουίλντμπέργκερ.
http://www.agnosto.gr/index.php?topic=613.msg1694#msg1694
…. Μια πυθαγόρεια τριάδα αποτελείται από τρεις θετικούς ακέραιους αριθμούς α, β, και γ, τέτοιοι ώστε να ισχύει η σχέση α2 + β2 = γ2, ευρέως γνωστή ως πυθαγόρειο θεώρημα. Μια τέτοια τριάδα συνήθως γράφεται (α, β, γ), και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αριθμοί (3, 4, 5).
«το τετράγωνο της υποτείνουσας (της πλευράς που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία) ενός ορθογώνιου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών».

 Αλλά οι τιμές στο Plimpton 322 είναι συχνά σημαντικά μεγαλύτερες, για παράδειγμα, η πρώτη σειρά αναφέρει την τριάδα 119, 120 και 169….

Το 322 που έρχεται 1ο και του οποίου το θεμέλιο είναι το 119
Όπως ακριβώς το 322 τα οστά και το κρανίο του οποίου αναπαύονται πάνω στη σελίδα 119Το 4ο βασίλειο του Σιδήρου εγείρεται από τη γη και έχει στα πόδια του πηλό
Το κριμένο «σημείο» του είναι το 322 και το θεμέλιό του είναι το 119

https://postimg.org/image/3tor8jho5/
http://1.bp.blogspot.com/-YOnADtt4awo/TjhNUPu53xI/AAAAAAAAAXg/MEJwU1vjWy8/s1600/The+Seal+of+Babalon.JPG…. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας UNSW στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ανακάλυψαν τη χρησιμότητα του διάσημου Βαβυλωνιακού πήλινου πινακιδίου ηλικίας 3.700 ετών, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για τον παλαιότερο και ποιο ακριβή τριγωνομετρικό πίνακα στον κόσμο….

Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας UNSW
Συντεταγμένες -33,917778 ,  151,231111
33
777 – 778
Το νέο έτος «Ρος Χασανά» 5778 από της κτήσεως του κόσμου, θα εορταστεί από το δειλινό της πρώτης ημέρας του μήνα Τισρί (20 Σεπτεμβρίου 2017 - Νέα Σελήνη) και έως το σούρουπο της μεθεπομένης ημέρας (22 Σεπτεμβρίου).
« Τελευταία τροποποίηση: Σεπτέμβριος 02, 2017, 10:01:17 πμ από filarianna1 »